Tüm dünyada yayılan yeni koronavirüs hastalığının (Covid-19) artık ülkemizde ve ilimizde de etkisini göstermeye başlamış olması tarafımızdan endişe ile izlenmektedir. 
Pandeminin toplumun büyük bir kesimini etkileyebilecek olması ve uzun süreceği bilindiğinden, sağlık çalışanlarının sağlığının korunması, motivasyonlarının yüksek tutulması salgınla etkin bir mücadele için çok önemlidir. 

Hastaların yoğun bir şekilde polikliniklere müracaatı hem hastalar hem de biz sağlık çalışanları açısından yüksek risk oluşturmaktadır. Bu salgın sürecini halkımız, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanları adına en az kayıpla kapatmak temel düşüncemizdir.

Bu nedenle:
1. Tüm MHRS randevularının iptal edilmesi, hastanenin kronik ve onkolojik hastalıkların dışında gerek poliklinik gerekse ameliyathane olarak sadece zorunlu ve acil hastalara hizmet vermesi,
2. Tüm kliniklerde çalışmaların yeniden planlanarak önümüzdeki günlerde oluşacak senaryolara hazır hale gelinmesi,
3. Covid-19 şüpheli hastaların acil servis ve polikliniklerde triyaj, muayene ve yönlendirmelerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün almış olduğu kriterlere göre yapılması,
4. Hekim ve diğer sağlık çalışanlarından gebe ve kronik hasta personelin, bakacak kimsesi olmayan  ebeveynlerin ücretli izinli sayılmaları,
5. Hastanelerde Covid-19 ile temas ihtimalinin yüksek olması nedeniyle 60 yaş üzeri hekim ve sağlık personelinin icap usulü çalıştırılması,
6. Kişisel koruyucu malzemelerde yaşanan sorunların bir an önce giderilmesi, nöbet giysilerinin temizliği ve temininde hastane yönetiminin sorumluluk alması,
7. Muayene ve girişimin düzeyine göre kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi ve bu malzemeler olmadan çalışmanın yasak ve uygunsuz olduğunun bilinmesi özel önem taşımaktadır.

Tüm hekim ve sağlık çalışanları adına yukarıdaki taleplerin bir an önce başhekimliğinizce değerlendirilmesi ve uygulanmasını talep ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Başhekimliklere gönderilen yazı için tıklayınız…