0:59 / 1:50

0:59 / 1:50

TTB Bilgilendiriyor! Sağlık çalışanları için Covid-19

Covid-19 ön tanısı/tanısı almış hastanın odasına girerken…