12.03.2020

Bilindiği gibi 10 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde de yeni koronavirüs hastalığının (Covid-19) bir hastada saptandığı açıklanmıştır. Bu gelişme üzerine toplumsal koruma önlemi olarak Odamızca yapılması planlanan konser, panel, söyleşi gibi bütün kapalı salon etkinlikleri ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yeni koronavirüs hastalığının ülkemizdeki güncel durumunu izlemek, ilgili kurumlarla işbirliği oluşturmak, önerilerde bulunmak, kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesine yardımcı olmak amacıyla İzmir Tabip Odası bünyesinde konunun uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu kurulmuştur.

Hastalık sürecinin şeffaf,  bilimsel kurallara uygun ve etkin  izlemi için İzmir Tabip Odası’nın gerek ilimiz sağlık yöneticileri gerekse yerel yönetimlerle ve konunun diğer bileşenleri kurum ve örgütlerle işbirliği gerekliliğine inanıyoruz.

Bu konuda İzmir Tabip Odası olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu